Szyfrator transpozycyjny

Typ

Dodanie n-tych znaków

Alfabet

W kluczu możesz użyć liter lub liczb, liczby rozdziel spacjami jeśli składają się z więcej niż 1 cyfry.