Przygotowywacz depesz

ABCDEF

Alfabet

ABC012

Główne znaki

Alfabet:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cyfry:  0123456789
.,[]()*

Pozostałe znaki

Interpunkcja:  ,.?!;:'"/\[]{}()_*&%#@…”„‐—–−-
Pozostałe znaki:  `~+=<>^$|
aaaXbbbXccc

Spacje

,.?!;:'"/[]{}()_*&%#@…”„-

Interpunkcja

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ

Znaki spoza łaciny

`~+=<>^$|

Pozostałe znaki

0123456789

Cyfry

DUŻE małe

Wielkość liter

aaa bbb ccc

Podział na bloki

Schematy

Moje schematy

Zapisz

Podaj nazwę schematu.