Szyfrator jednorazowy

Możesz użyć liter lub liczb, liczby rozdziel spacjami jeśli składają się z więcej niż 1 cyfry.

Alfabet