Szyfrator monoalfabetyczny

Typ

`~+=<>^$|ĄŚć

Pozostałe znaki

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV…

Alfabet