Ikläd dig spionrollen, knäck fiendernas telegram,
vinn fina priser!
Anmäl ditt team och bli med i spelet!

 

För några tiotal år sedan gjorde några unga människor det omöjliga – de knäckte Enigma-koden – en kod för en chiffermaskin som det ansetts omöjligt att knäcka. För att påminna om denna händelse kommer det andra kryptologiska internetspelet att starta inom kort! Var och en kan ikläda sig rollen av en hemlig agent för underrättelsetjänsten och har chans att vinna fina priser! Det räcker med att anmäla sitt team och... vara med i spelet!

PoI slutet av december 1932 knäckte Marian Rejewski de första meddelanden som skickats med hjälp av den tyska chiffermaskinen Enigma. Det var en otrolig framgång, eftersom det aktuella chiffret fram till dess ansetts som oknäckbart. 
Enigma konstruerades under 1920-talet med syfte att hemliggöra information. Krypteringsmaskinen började dock snabbt användas av de tyska väpnade styrkorna, vilket gjorde det omöjligt att dekryptera tyska chiffertexter. Och de länder som var potentiellt exponerade för konflikt med Tyskland var väldigt måna om det så klart. 
Polackerna lyckades genom att de i stället för den lingvistiska metoden använde den matematiska metoden, vilket samtidigt gjorde att de förde in kryptologin på nya spår. Det var Maksymilian Ciężki som arbetade på Chifferbyrån vid den polska underrättelsetjänsten som fick idén. Tillsammans med sina medarbetare Gwido Langer och Antoni Palluth anordnade han en kurs i kryptologi i Poznań för matematikstudenter vid det lokala universitetet. Från läroverkets sida anordnades kursen av professor Zdzisław Krygowski. Kursens deltagare var de unga duktiga matematikerna Marian Rejewski, Jerzy Różycki och Henryk Zygalski som efter att ha avslutat kursen år 1930 anställdes vid Chifferbyrån vid Polska arméns generalstab. 
Efter att Enigma-koden knäckts påbörjade de ett mödosamt arbete för att hela tiden utveckla nya metoder för att attackera de tyska meddelanden som säkrades allt bättre. Man har bland annat utvecklat en kopia av en chiffermaskin som – då flera exemplar kopplades parallellt med varandra – utgjorde en så kallad kryptologisk bomb, avsedd för automatisk dekryptering av den tyska koden.
På sommaren 1939, inför andra världskrigets utbrott, överlämnade den polska militära makten exemplar av Enigma-maskinens kopior till Frankrike och Storbritannien, inklusive information om det knäckta chiffret.

I september 1939 evakuerades Marian Rejewski, Jerzy Różycki och Henryk Zygalski genom Rumänien till Frankrike, där de försökte fortsätta sitt arbete. Med anledning av den framgång som polackerna nådde lades huvuduppgiften för fortsatt dekryptering av nästföljande versioner och förbättringar av Enigmas chiffer på det brittiska kryptologilaboratoriet vid Bletchley Park.
Enligt historikers bedömning har det faktum att de allierade kände till meddelanden 

som skickades via Enigma, bidragit till att andra världskriget kunde avslutas 2-3 år tidigare, vilket besparade väldigt många människoliv.ch. 

[Mer om huvudpersoner bakom spelet och Enigma]

Om projektet

Spelet anordnas av Kultur- och turistföreningen VIATOR i Polen tack vare ekonomiskt stöd från Republiken Polens utrikesdepartement.

Spelet anordnas för att fira femtonårsdagen för Polens anslutning till NATO.

Under licence Creative Commons CC-BY-ND.

codebreakers.eu